browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

  • Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
  • Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
  • Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  • Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  • Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
  • Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille
  • Tilinumero on 137630-122968
  • Tilin/saajan nimi: ”Uljasjärven ja Rautijärven suojeluyhdistys”
  • Jäsenmaksu tai kannatusmaksu on 20 euroa.