Suojeluyhdistyksen taustaa

  • Ensimmäiset keskustelut keväällä 2010; mökkiläiset alkoivat miettiä, mitä järvien veden parantamiseksi voisi tehdä.
  • ELY-keskuksen tutkijat kävivät tutustumassa Uljasjärven tilaan keväällä 2010 erään kiinteistönomistajan aloitteesta.
  • Suojeluyhdistyksen perustaminen aktivoitui keväällä 2012, jolloin päätettiin ryhtyä valmistelemaan yhdistyksen rekisteröintiä.
  • Perustamiskirja, säännöt ja hakemus toimitettiin Patentti-ja rekisterihallitukselle toukokuussa.
  • Yhdistys rekisteröitiin 21.8.2012.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa Uljasjärven ja Rautijärven veden laatua sekä edistää kaikinpuolista ympäristönsuojelua ko. järvien alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • harjoittaa tutkimus- ja selvitystyötä eri vaihtoehdoista veden tilan parantamiseksi
  • tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa
  • järjestää valistus- ja neuvontatilaisuuksia
  • seuraa paikallisia ympäristönmuutoksia